Hvem vi er

Arctic Plast AS er en plastprodusent som har spesialisert seg på bruk av RTM-teknologi, som gir kundene fordeler mht høyere kvalitet, bedre finish og lavere priser.

Bedriften ble etablert i april 2006 av Oddbjørn Skogvang. Formålet var å kjøpe inn og utvikle teknologi for å produsere et nytt skall til Ecotechs produksjon av et forbrenningstoalett. Ecotech etterspurte høy kvalitet, god design og høy finish, samt at produktet var laget i et ikke brennbart materiale (selvslukkende).

Oddbjørn, som hadde lang erfaring fra plastselskaper, bestemte seg for å bruke et kompositt basert på RTM-og light RTM lukket formteknologi. Denne teknologien gir meget høy kvalitet med en svært jevn og glatt overflate, som krever minimal etterbehandling. Teknologien var ny i Norge og ville gi meget konkurransekraftige kompositt løsninger.

I August 2007 ble de første komplette skallene levert til Ecotech og bedriften er fremdeles leverandør av toalett skall til Cinderella forbrenningstoaletter.

Arctic Plast holder til i industribygda Furuflaten, ca 80 kilometer fra Tromsø. Furuflaten har hatt et sterkt industrimiljø siden midten av 1900 tallet, og det er i dag etablert en robust industriklynge med fokus på plast og stål.

Haplast med sin plastrørproduksjon og Ecotech, som produserer forbrenningstoalettet Cinderella, er viktige bedrifter i Lyngen.

Teknologi og produksjon

Arctic Plast AS benytter RTM-teknologi i sin kompositt produksjon. Komponentene blir produsert med RTM- og light-RTM lukket form-teknologi, der beholderen får plastmaterialet sprøytet inn via vakuum i en tosidig, lufttett form.

Ved å bruke denne teknologien får man komponenter med høy kvalitet, rett type overflate og høy nøyaktighet – eksakt tilpasset kundens behov.

Designmulighetene ved bruk av denne teknologien er i prinsippet uendelig. Formkostnadene er lave sammenlignet med andre teknologier.

Prosessen benytter vakuum sammen med trykk for å fylle former som gir innvendig og utvendig form på produkter. Teknologien kan benyttes på både små og store produkter (som f.eks formstøpte båter).

Det er store fordeler med formstøpingsteknologien som brukes på Arctic Plast, og bedriften bidrar til kontinuerlig utvikling av denne typen plast – teknologi.